środa, 6 kwietnia 2016

W jaki sposób dokonujemy pomiarów światłowodu

Obecnie bardzo popularnym systemem, stosowanym przy przesyle informacji, są sieci światłowodowe. Z tego rozwiązania korzystają praktycznie wszystkie firmy z branży telekomunikacyjnej. Przekazywanie informacji za pomocą techniki optycznej (światłowodów) jest obecnie najwydajniejszym rozwiązaniem.


Istnieją odpowiednie przepisy opisujące wymagania, które muszą spełniać sieci światłowodowe. W Polsce zajmuje się tym Komisja Problemowa dotyczące techniki światłowodowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (Zespół Informatyki i Telekomunikacji Biura PKN). Jej celem jest tłumaczenie i opracowywanie zaleceń tworzonych przez Międzynarodową Komisję Elektroniki - IEC. Aby ustalić czy dany światłowód spełnia wymagania przedstawione przez IEC, niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich pomiarów,

Pomiary światłowodów wykonuje się zazwyczaj za pomocą tzw. reflektometru OTDR (Optical Time Domain Reflectometer). Reflektometr to elektroniczne urządzenie pomiarowe służące do pomiarów długości przewodu i jego tłumienności (czyli zdolności łącza do realizacji transmisji). Jego działanie polega na na mierzeniu czasu, który upłynął od przesłania impulsu przez światłowód do jego powrotu. Dzięki temu jesteśmy w stanie stwierdzić jak długi jest światłowód oraz czy spełnia odpowiednie wymogi jakościowe.

Reflektometr jest bardzo często stosowany przez firmy telekomunikacyjne, w celu lokalizacji uszkodzeń powstałych w długich połączeniach światłowodowych. Wynika to z przejrzystości oferowanych wyników. Na rynku istnieją firmy specjalizujące się w tego typu usługach. Warto pamiętać o tym, że ich oferta jest dostępna nie tylko dla firm telekomunikacyjnych, ale także zwykłych firm (chcących poprawić jakość i szybkość przesyłu informacji).

Na koniec należy wspomnieć o tym, że istnieje wiele rodzajów parametrów  (geometryczne, optyczne, mechaniczne i fizyko-chemiczne), które można mierzy się za pomocą różnych metod. Sporo zależy także od funkcji, które będzie musiał pełnić dany światłowód. Przykładowo pomiary dyspersji polaryzacyjnej PMD oraz dyspersji chromatycznej CD, dokonuje się w celu przeprowadzenia badań linii światłowodowych, przeznaczonych do pracy z systemami dokonujących przesyłu danych od 10Gb/s.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz