czwartek, 23 lutego 2017

Jakie kwalifikacje są potrzebne aby zostać elektrykiem?
Elektryk to zawód popularny, ale i bardzo potrzebny na rynku usług. Co należy zrobić, by zostać szanowanym specem od instalacji elektrycznych? Czy wystarczy odbyć kurs? Zdobyć certyfikat, a może skończyć specjalną szkołę?

Szkoła lub kursBy zostać elektrykiem można po pierwsze skończyć odpowiedni kierunek studiów. Można też obrać nieco krótszą drogę. Tą drogą jest ukończenie odpowiedniego technikum. Po trzecie można skończyć odpowiedni kurs i zdać egzamin na przykład w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, Stowarzyszeniu Inżynierów i Mechaników Polskich albo w Stowarzyszeniu Polskich Energetyków.

Najprostsze rozwiązanie - kursUkończenie kursu, który bardzo często jest darmowy w centrach kształcenia zawodowego zapewnia komfort oraz szybkość uzyskania zawodu elektryka. Kurs trwa od dwóch do czterech semestrów. Na jego zakończenie kandydat otrzymuje zaświadczenie, które umożliwia mu przystąpienie do egzaminu państwowego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Elektryk z kwalifikacjamiElektryk to pojęcie ogólne zawodu. Warto wziąć pod uwagę, że dodatkowo można zdobyć kilka szczegółowych kwalifikacji, które muszą być potwierdzone odpowiednimi uprawnieniami.  Są to uprawnienia:

1. w zakresie eksploatacji,
2. budowlane,
3. rzeczoznawcy budowlanego,
4. rzeczoznawcy, specjalisty i weryfikatora SEP,
5. biegłego sądowego,
6. audytora energetycznego,
7. do sporządzania certyfikatów energetycznych budynków,
8. specjalisty w zakresie jakości energii elektrycznej.

Wszystkie te kwalifikacje można zdobyć, gdy w posiadaniu kandydata jest dyplom technika. Warunkiem jest średnie wykształcenie. Aby jednak pracować przy urządzeniach elektrycznych pod napięciem, kandydat na elektryka musi mieć przede wszystkim kwalifikacje SEP oraz ukończony specjalistyczny kurs BHP.

Warto zaznaczyć, że robienie kilku kwalifikacji jednocześnie to oszczędność czasu, ale także większe spektrum możliwości zdobycia pracy w zawodzie. Można też łatwiej się przekwalifikować, ponieważ w obrębie pokrewnych zawodów wymagane są te same uprawnienia. Dowiedz się jaki usługi świadczy elektryk z Wrocławia adrianszopa.pl - kliknij i sprawdź


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz