wtorek, 8 listopada 2016

Zatory płatnicze - czym są i jak ich unikaćZatory płatnicze to problem, który dotyka wiele przedsiębiorstw w Europie. Narażone na nie są przede wszystkim firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, dla których nieuregulowane płatności ze strony kontrahentów to jedna z głównych przyczyn zahamowania rozwoju. Każda rzetelna firma opinie na swój temat wyrabia przez długi okres czasu, a pojawiające się zatory płatnicze może znacząco nadszarpnąć jej reputację.


Zatory płatnicze to nic innego, jak opóźnienia w dokonywaniu płatności za faktury. Ich przyczyny są bardzo zróżnicowane, ale do najczęstszych zalicza się:
- pogorszenie się sytuacji finansowej danego podmiotu,
- brak zapłaty ze strony klientów,
- nieuczciwość.

Zatory płatnicze powodują przede wszystkim zagrożenie utraty płynności finansowej. Dodatkowo wpływają na pogorszenie się relacji pomiędzy przedsiębiorstwami - większość z nich w takiej sytuacji przestaje ufać swoim kontrahentom i obawia się, iż nie otrzyma zapłaty za swój towar bądź wykonaną usługę. Prowadzi to do wzrostu nieufności oraz zahamowania rozwoju. Zatory finansowe często uniemożliwiają dalsze inwestycje, a nawet mogą prowadzić do bankructwa. W wielu przypadkach powodują efekt domina - przedsiębiorca, który nie otrzymał zapłaty za wystawioną przez siebie fakturę nie jest w stanie opłacić własnych zobowiązań.

Jednym z podstawowych sposobów radzenia sobie z zatorami finansowymi jest skuteczne odzyskiwanie należności. Przedsiębiorca, który boryka się z nieopłaconymi fakturami nie powinien biernie czekać na ich opłatę, ale podjąć wszelkie możliwe środki w celu odzyskania pieniędzy. Pierwszym krokiem jest samodzielne monitorowanie płatności i przypominanie kontrahentowi o konieczności uregulowania zaległych płatności. W przypadku gdy nie przynosi to efektów należy wysłać wezwanie do zapłaty, które będzie dowodem w ewentualnej rozprawie. Krokiem ostatecznym jest zwrócenie się do firmy windykacyjnej, która podejmuje odpowiednie kroki w celu odzyskania zaległych należności.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz